Hotel 3 Stele Hotel 4 Stele
Str. Isaccei Nr. 2, Tulcea - Rezervări: +40 240 514 720VISIT DANUBE DELTA   REZERVĂRI ONLINEExperienţa ta online sau sună: +40 240 514 720SERVICII TRANSPORT CLIENTI IN DELTA DUNARII
Dotări & ServiciiRestaurante & BaruriNunţi & EvenimenteAmbarcaţiuni & OportunităţiDelta DunăriiBird Watching

BIRD WATCHING


SPECII DE PĂSĂRIDintre cele 331 de specii de păsări, 172 specii cuibăresc iar restul de 57 sunt sedentare sau parţial migratoare, 9 specii fiind declarate monument al naturii (gâsca cu gât-roşu Branta ruficollis).

Aproximativ 170 de specii sunt clocitoare, iar dintre acestea 40 sunt sedentare şi 130 migratoare; cele neclocitoare sunt oaspeţi de iarnă şi de pasaj primăvara şi toamna.

După originea geografică, păsările aparţin următoarelor grupe:
- tipului european - vulturul pleşuv sur (Gyps fulvus), vulturul pleşuv alb (Neophron percopterus)
- tipului mongolic - vulturul mic (Aquila pomarina), acvila de stepă (Aquila nipalensis), şoimul dunărean (Falco cherrug), pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus)
- tipul chinez - lebăda (Cygnus olor), lopătarul (Platalea leocorodia)
- tipul arctic - gâsca cu gâtul roşu (Branta ruficollis), gâsca mare (Anser albifrons)
- tipul siberian - cocorul (Grus grus), raţa neagră (Oidemia nigra)

Coloniile de cuibărit au reprezentat dintotdeauna atracţia Deltei. Miile de cuiburi construite pe crengile zăvoaielor de salcie sau în stufării, zgomotul infernal, atmosfera specifică altor ere geologie, zborul săgetător al miilor de păsări care îşi hrănesc puii transformă coloniile de păsări într-un rai nu numai al ornitologilor, dar şi al oricărui iubitor al naturii.

DELTA DUNĂRII


Rezervaţie Naturală


Biosfera Delta Dunării este localizată în Sud-Estul României fiind protejată ca rezervaţie naturală prin Legea 82/1993

Coordonate geografice


Latitudine: 45º27'N - 44º20'N
Longitudine: 28º10'E - 29º42'E

Suprafaţă


5640 km² suprafaţă totală
4340 km² pe teritoriul României, din care 700 km² marini18 arii protejate (în suprafaţă totală de 506 km²)

Altitudine


15 m de la nivelul mării
12,4 m pe bancul de nisip Letea, 7 m pe bancul Caraorman

Climat


Prevalent continental, 45 cm precipitaţii anuale

Vegetaţie


78% Stuf, 57% Plaur (din suprafaţa totală)

Populaţie


Populaţia estimată între 120.000 - 160.000 locuitori

Activităţi


Eco-Turism
Bird Watching
Pescuit
Camping/Drumeţii

Caracteristici generale


12 tipuri de habitat
30 ecosisteme naturale
331 specii de păsări (din care 175 cuibăresc)
9 specii de păsări rare
800 familii de plante
160 specii de peşti