Rezerva o camera
x

Oaspeți

Numar oaspeți

  • 1 Oaspeți
  • 2 Oaspeți
  • 3 Oaspeți
  • 4 Oaspeți
  • 5 Oaspeți
  • 6 Oaspeți
  • 7 Oaspeți
  • 8 Oaspeți
  • 9 Oaspeți
  • 10 Oaspeți

Check in

24.09.2023

Check out

25.09.2023

Recomandări

STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI IN DELTA - COD SMIS 135067

In data de 27 octombrie 2020 a fost semnat contractul de finantare POCU/711/6/14/135067 pentru proiectul „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI IN DELTA” care are ca obiectiv general cresterea gradului de angajabilitate a elevilor din teritoriul ITI Delta Dunarii prin participarea a 102 elevi la programe de invatare la locul de munca.

Proiectul va fi implementat timp de 24 de luni, intre 28 octombrie 2020 si 27 octombrie 2022, de catre Beneficiarul COMPLEX DELTA S.R.L.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

1. Obiectivul specific 1(OS_1): Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unitatii/ institutiei de invatamant implicate prin incheierea si operationalizarea de parteneriate pentru practica.

2. Obiectivul specific 2(OS_2): Dezvoltarea abilitatilor si a competentelor transversale, cheie, pentru mentinerea competitivitatii pe piata muncii a viitorilor angajati.

3. Obiectivul specific 3(OS_3): Dezvoltarea competentelor profesionale specifice elevilor din sectorul turismului, ecoturismului, procesarea alimentelor si bauturilor, in vederea cresterii insertiei lor pe piata muncii.

GRUPUL TINTA vizat este alcatuit din 102 elevi din clasele IX-XII inmatriculati la liceu tehnologic/ scoala profesionala, care au domiciliul in teritoriul ITI DD, cu specializari relevante pentru a activa in domeniul turism si ecoturism, procesarea alimentelor si bauturilor. Cel putin 11 persoane din GT vor fi reprezentate de elevi din mediul rural.

Elevii vor proveni din liceu si/sau scoala profesionala, ISCED 2 si 3, nivel de calificare 3,. Mediul de rezidenta din care provine GT: rural si urban, din teritoriul ITI DD.

REZULTATELE ASTEPTATE ale Proiectului sunt:

1. Cel putin 1 parteneriat pentru practica redactat si semnat;

2. 102 conventii de practica semnate;

3. Instrument de testare a competentelor necesare insertiei pe piata muncii aplicat GT;

4. 102 rapoarte individuale de consiliere privind evolutia profesionala;

5. 102 caiete de practica ale elevilor;

6. 102 adeverinte/portofolii de practica;

7. 102 instrumentare metodologice ale tutorilor;

8. 1 planificare a stagiilor de practica;

9. Fisele de prezenta;

10. Fisele de pontaj ale tutorilor:

11. 102 de teme de proiect adecvate specializarii fiecarui elev;

12. 102 dosare cu documente din timpul praciticii (caiete de practica, evaluari ale tutorilor etc.);

13. Regulament de organizare a competitiei pentru selectia si premierea celor mai buni elevi practicanti;

14. Grila de evaluare a proiectelor;

15. Raportul de evaluare a proiectelor;

16. 102 de premii acordate;

17. 2 work-shop-uri organizate cu echipa proprie pentru analiza rezultatelor intermediare;

18. 2 excursii organizate pentru elevii din stagiile de practica la targurile nationale de turism;

19. O campanie de informare si promovare a proiectului derulata in vederea atragerii grupului tinta;

20. Raportul de analiza, care va cuprinde concluziile si recomandarile necesare crearii unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri, de la companii/sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant, privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi pentru a raspunde nevoilor actuale ale pietei muncii la nivel teritorial pentru ITI DD.

21. Activitati indirecte, pentru experti si echipa de management, derulate de personalul suport.

BUGETUL TOTAL ELIGIBIL AL PROIECTULUI este de 2.120.961,60 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE este 1.712.676,61 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 302.237,05 lei, totalizand o valoare nerambursabila de 2.014.913,66, echivalenta cu 95% din valoarea totala eligibila aprobata.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Beneficiarul COMPLEX DELTA S.R.L. la adresa complexdeltatulcea@yahoo.com.